Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki - Domu Spokojnej Starości „Słoneczny Parasol” w Sulbinach

Data
,

W dniach 27-28 lipca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Dom Spokojnej Starości „Słoneczny Parasol”, zlokalizowany w miejscowości Sulbiny, ul. Bitumiczna 4, 08-400 Garwolin.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania, warunków pobytu mieszkańców i rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. Dodatkowo zweryfikowano też przygotowanie placówki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli rozmowy z mieszkańcami i personelem.

Dom Spokojnej Starości „Słoneczny Parasol” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. Działalność prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego i wpisana do rejestru tego typu placówek.

Pojemność placówki wynosi 70 miejsc. W czasie wizytacji w placówce przebywało 38 mieszkańców, w tym jedna osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

Warunki bytowe zostały ocenione jako bardzo dobre. Mieszkańcy zakwaterowani byli w pokojach: 1, 2 i 3 osobowych. Każdy posiadał własną łazienkę (dostosowaną do potrzeb z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej), telewizor i odpowiednie wyposażenie. Wszystkie pomieszczenia utrzymane były w czystości i oferowały pensjonariuszom wysoki standard pobytu.

Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców przez personel. Przeciwnie, opinie na temat pracowników były bardzo ciepłe i serdeczne. W czasie swojego pobytu przedstawiciele KMPT wielokrotnie byli świadkami rozmów pensjonariuszy z personelem i zwrócili uwagę na bardzo dobry kontakt we wzajemnych relacjach. Mieszkańcy byli też zadbani pod względem higienicznym.

W czasie wizytacji mieszkańcy mogli swobodnie poruszać się po terenie domu i wychodzić na zewnętrzny teren rekreacyjny. Mieli dostęp do telefonu oraz możliwość odwiedzin przez swoich bliskich. Odwiedziny odbywały się w holu placówki lub na terenie zewnętrznym (placówka posiadała pięknie utrzymany teren zielony, na którym znajdowała się m.in. altanka, stoliki i krzesełka).

Placówka zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę pielęgniarską. Raz w tygodniu dom spokojnej starości odwiedza lekarz internista.

Większość mieszkańców jest zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pojedyńcze przypadki braku szczepień mają związek z przeciwskazaniami natury medycznej.

Placówka dysponuje prewencyjnymi środkami ochrony osobistej – maseczkami, rękawiczkami, płynem do dezynfekcji rąk.

KMPT widzi potrzebę przeszkolenia pracowników domu spokojnej starości z Protokołu stambulskiego, tj. oficjalnego podręcznika ONZ dotyczącego diagnozowania oraz dokumentowania przypadków tortur i innych form okrutnego traktowania. Dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest również zapewnienie pracownikom regularnej superwizji, która pozwoli na rozładowanie napięć powstałych wskutek wykonywanych obowiązków służbowych oraz omówienie sytuacji trudnych i metod zaradczych, co może również zapobiec wypaleniu zawodowemu. Wparcie personelu jest bowiem niezwykle istotne w czasie pandemii, gdzie wprowadzane ograniczenia mogą powodować wzrost napięcia i występowanie sytuacji konfliktowych.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-08-02 11:54:15
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz