Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Data

W dniu 5 lipca 2021r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowały Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych zlokalizowane na terenie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. Dodatkowo celem wizytacji było zweryfikowanie przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyły poufną rozmowę z osobą zatrzymaną i funkcjonariuszem pełniącym służbę w PdOZ, zapoznały się z wybraną dokumentacją oraz sporządziły dokumentację fotograficzną. Przedstawicielki KMPT przeprowadziły także rozmowę podsumowującą z Zastępcą Komendanta. 

Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 14 osób w 6 celach, z których jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W czasie wizytacji w PdOZ przebywała 1 osoba zatrzymana. 

Warunki bytowe w PdOZ oceniono jako bardzo dobre. Jednostka została oddana do użytku w 2015 r., cele posiadają odpowiedni dostęp do światła dziennego oraz wentylacji. Pomieszczenia utrzymywane są w czystości. Jednak nie wszyscy zatrzymani są badani przed umieszczeniem w PdOZ przez lekarza. W PdOZ nie umieszczono listy adwokatów oraz radców prawnych, z których pomocy mogliby skorzystać zatrzymani, którzy nie mają swojego prawnika.  

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: Grażyna Kalisiewicz
Data publikacji: 2021-07-07 09:35:57
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-08-27 13:56:41
Operator: Grażyna Kalisiewicz