Zawartość

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Piasecznie - wizytacja tematyczna - sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń SPT, przedstawionych polskim władzom w raporcie z wizytacji w lipcu 2018 r.

Data: 
2020-08-04
Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2020-09-24 09:26:03
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz