Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2019-10-14 14:48:04

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu