• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Zarządzenia RPO w sprawie Audytu Wewnętrznego

Zarządzenie Nr 2 /2008
Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2006
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2002 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2002
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego.

Na podstawie § 7 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4 Marszałka Sejmu z dnia 29 grudnia 2000 r. w związku z art. 35d ust. 1 pkt l, art. 35e ust. 3 oraz art. 35o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

Subskrybuj Zarządzenia RPO w sprawie Audytu Wewnętrznego