• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

  • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004)  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do: nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,

    Wykazy zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.

Subskrybuj Wykaz zużytych składników majątku ruchomego