• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Praca

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin:

- psychiatria;

- psychiatria dziecięca;

- medycyna (choroby wewnętrzne, geriatria).

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności.

Do zadań Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur należy w szczególności:

Subskrybuj Praca