Informacje o działalności RPO

  • Rzecznik Praw Obywatelskich działa na rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela aktywnie współpracując z ekspertami i organizacjami społecznymi.

    Formą stałej współpracy z organizacjami społecznymi są powołane przez Rzecznika Praw Obywatelskich Komisje Ekspertów i Rady Społeczne.
    Pani Rzecznik powołała Rady Społeczne w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. W skład Rad wchodzą osoby o wielkim dorobku i autorytecie reprezentujące różne środowiska, w tym przedstawiciele organizacji społecznych. Przy Rzeczniku działają trzy Komisje Ekspertów:

Subskrybuj Informacje o działalności RPO