Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakimi powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji dotyczącej osób (...).


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl