Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

RPO o sytuacji chorych, którzy nie mogą przebywać w KOZZD – do krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii


  • W KOZZD są trzy osoby, które – z uwagi na zdiagnozowane choroby psychiczne - nie powinny tam przebywać. KOZZD nie jest szpitalem psychiatrycznym.
  • RPO pisze w tej sprawie do Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii.

Rzecznik Praw Obywatelskich od początku powstania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostynie prowadzi konsekwentne działania zmierzające do kompleksowych zmian w sposobie funkcjonowania Ośrodka.

Jedną z istotnych kwestii wymagających pilnego rozwiązania jest sytuacja pacjentów, którzy z uwagi na zdiagnozowane choroby psychiczne nie powinni przebywać w Ośrodku. Obecnie Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, iż w KOZZD przebywają trzy takie osoby, wobec których Dyrektor za każdym razem przedstawia sądowi negatywną opinię o zasadności ich przebywania w Ośrodku.

Dlatego RPO pyta prof. Piotra Gałeckiego, czy jako Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii interesował się tym problemem, i czy po jego wizytacji KOZZD w 2019 r. powstało sprawozdanie. Równie istotne w tej sprawie są uwagi Konsultanta dla organów władzy odpowiedzialnych za sytuację w KOZZD, dlatego RPO prosi o te stanowiska.

IX.517.1702.2017

Zobacz także:

W KOZZD Gostynin część restrykcji została złagodzona. Efekt uporczywych starań Rzecznika

data:2020-09-24

O praktykach cenzurowania programów telewizyjnych i prasy w KOZZD w Gostyninie – do Ministra Zdrowia

data:2020-08-11

Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl