Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce: stan obecny, uwarunkowania, potrzebne zmiany

Data: 
2023-06-21 11:00
Konferencja poświęcona jest kwestii zatrudnienia osób starszych w Polsce. W ostatnich latach wskaźnik zatrudnienia Polek i Polaków w wieku 65-74 lata z roku na rok rośnie, ale bardzo powoli i wciąż jest niższy niż średnia UE, która wynosiła w 2022 roku – według danych Eurostatu – 10 proc. W Polsce w 2022 roku tylko 8,9 proc. osób w tej grupie wiekowej było zatrudnionych. Dla porównania w Estonii było 28 proc., w Szwecji 19,2 proc., a w sąsiednich Czechach 10,5 proc.

Administratorem przekazanych w ten sposób danych osobowych będzie Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.

Polityka prywatności
  • przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie rozpowszechniony w postaci materiałów promujących wydarzenie na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Biura RPO,
  • Twój aktywny udział poprzez zadawanie pytań lub pozostawienie komentarza jest równoznaczny ze zgodą na rejestrację i dalsze rozpowszechnianie takich danych jak Twój wizerunek, wypowiedź, nazwa użytkownika mediów społecznościowych,
  • NIE będziemy Cię profilować, czyli automatycznie przypisywać lub przewidywać Twoich zachowań, preferencji czy postaw,
  • PAMIĘTAJ: w każdym momencie możesz odwołać zgodę oraz zwrócić się do Biura RPO o dostęp do swoich danych. Wystarczy napisać na adres Biura RPO (poniżej) lub adres e-mail: konferencje-brpo@brpo.gov.pl. Cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.