Seniorzy w naszej gminie. Mapa projektów i pomysłów wspierania osób starszych w miejscu zamieszkania

Gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką. To w naszym wspólnym interesie jest, byśmy wszyscy mogli do późnej starości być sprawni, samodzielni i mieszkać w naszym własnym mieszkaniu – a nie w domu opieki.
Gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką. To w naszym wspólnym interesie jest, byśmy wszyscy mogli do późnej starości być sprawni, samodzielni i mieszkać w naszym własnym mieszkaniu – a nie w domu opieki.
Realizacja tego planu i marzenia w ogromnej części zależy od władz samorządów i działających lokalnie organizacji pozarządowych. W całym kraju powstaje mnóstwo takich inicjatyw wartych rozpowszechniania. Wiadomo już, że skuteczność takich działań zależy od tego, czy są KOMPLEKSOWE.
Zespół ekspertów współpracujących z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zaproponował, by działania na rzecz osób starszych podzielić na SIEDEM obszarów. Jeśli będziemy się nimi zajmować, stworzymy otoczenie i warunki do spokojnej, dobrej starości, odciążymy potencjalnych opiekunów a młodszym pokoleniom stworzymy szansę do korzystania z dorobku życiowego seniorów.
Zapraszamy Państwa do wypełnienia tej ankiety. Jej celem jest zebranie dobrych praktyk w SIEDMIU DZIEDZINACH tak, by inni mogli korzystać z wypracowanych przez Państwa wzorów i pomysłów
Z kim się kontaktować w celu zdobycia szczegółowych informacji?
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie przesłania ankiety
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby akcji informacyjnej w sprawie samorządowych dobrych praktyk wspierania osób starszych w środowisku zamoeszkania. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby spotkań regionalnych i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.