Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Opinia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (...) [projekt z dnia 10.10.2016 r.)


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl