Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw [projekt z dnia 27.09.2016 r.]


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl