Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.03.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl