Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców (...)


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl