Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl