Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opinii do projektów rozporządzeń dotyczących pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych...


Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opinii do projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl