Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl