Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2013 r.


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl