Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.)


Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 03.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z 02.11.2012 r.)

Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl