Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Przedstawiciele KMP na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl