Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (...) [projekt z dnia 12.04.2017 r.]


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl