Artykuł pochodzi ze strony www.rpo.gov.pl

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej


Brak historii zmian - strona pobrana z serwisu www.rpo.gov.pl